Inici arrow Adm. autonòmica arrow Oposicions ATE: Llista definitiva d'aprovats fase d'oposició i presentació de mèrits
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
Oposicions ATE: Llista definitiva d'aprovats fase d'oposició i presentació de mèrits PDF Imprimir Trametre

El dia 30 de juliol al web de l’EBAP s’ha publicat  la llista definitiva de persones que han superat el segon exercici (exercici pràctic) i la llista definitiva de persones que han superat la fase d'oposició de la convocatòria d’Auxiliar Tècnic Educatiu –ATE-.

Els aspirants que han superat la fase d'oposició disposen d'un termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva (fins dia 9 d’agost inclòs), per al·legar i acreditar els mèrits que s'indiquen a l'annex 5 de la convocatòria per a la fase de concurs, mitjançant la presentació de documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre General de la Conselleria d'Administracions Públiques, de l'EBAP o en qualsevol de les formes que estableix l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les persones aspirants poden sol·licitar, en el seu escrit d'al·legacions dels mèrits, presentat en el termini que s'indica, que es tinguin en compte els mèrits que consten en el seu expedient personal del Servei del Registre de Personal.

Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas no es valoraran mèrits que no hagin estat al·legats i presentats, en el cas que no constin en l'expedient personal de la persona interessada, en el termini esmentat.

Per a més informació sobre la presentació de mèrits i el desenvolupament de la fase de concurs heu de consultar l'apartat 12 de les bases de la convocatòria .

 
 
     
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML