Inici arrow Informació general arrow L’STEI-i defensa l’ensenyament públic i els treballadors i les treballadores de la concertada
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
L’STEI-i defensa l’ensenyament públic i els treballadors i les treballadores de la concertada PDF Imprimir Trametre

Davant les suspicàcies i alguns retrets que hem rebut per part d’algunes companyes i companys del sector de l’ensenyament públic, en relació a les demandes que els treballadors de l’ensenyament concertat duen a terme, voldríem comentar algunes qüestions. Les treballadores i treballadors de l’escola concertada fa temps que demanen fer efectiva l’analogia retributiva, dret que els reconeix la LODE, l’acord autonòmic de 2001 i la LOE. L’analogia suposaria cobrar el 99,4% del que cobra un professor interí que té un any d’antiguitat. També demanen l’acumulació de l’hora de lactància i el reconeixement de l’antiguitat lligada a la formació. L’STEI-i ha aconseguit, per als treballadors i treballadores de l’escola pública, una puja a tots els docents de 90 euros, un reconeixement d’antiguitat i de formació a les persones interines de 120 euros, millores en temes de permisos i llicències, un acord de conciliació de la vida laboral i familiar, la creació del fons social per educació, bestretes ordinàries i extraordinàries, ajudes per fills i filles, etc.. Aquestes millores fan que el professorat de la concertada s’hagi allunyat encara més de l’analogia retributiva, no pugui gaudir de moltes de les mesures de caire social de què disposa el professorat de pública,  i des de fa uns quants mesos va posar en marxa les seves reivindicacions.

Ara toca ser solidaris amb un col·lectiu de treballadors i treballadores de l’ensenyament concertat, en les seves demandes davant l’Administració. Hem de pensar que el professorat de la concertada fa més hores lectives que el de pública sobre tot a l’etapa d’ensenyament secundari, estan sotmesos a la pressió de la titularitat del seu centre, la participació en claustres i en les reunions de departament no sempre és la que voldrien, i al llarg dels darrers temps són “convidats” a participar en programes de qualitat que les titularitats empren com un reclam de la bona oferta i dels bons serveis dels seus centres.

L’STEI-i comprèn la preocupació d’algunes persones del sector de l’ensenyament públic i, per això, voldria aclarir uns quants conceptes. No hem de confondre la defensa dels drets d’uns treballadors i treballadores amb la defensa d’un model d’escola. Els estatuts de l’STEI-i intersindical i les ponències del IX Congrés recullen clarament que el nostre model és de l’escola pública . També ha de quedar clar que l’STEI-i Intersindical demana una distribució equitativa de l’alumnat a TOTS els centres, un decret d’admissió d’alumnes que promogui la cohesió social i que no afavoreixi centres guetos, la majoria dels quals es donen a alguns centres públics. Així ho hem defensat al Consell Escolar de les Illes Balears. Podeu veure la posició que ha mantingut l’STEI-i en aquest punt al nostre web: www.stei-i.org.

Respecte al tema de l’accés del professorat als centres concertats i als centres públics us hem d’informar que aquesta és una competència que ve marcada per les lleis orgàniques educatives, com la LODE o la recentment aprovada LOE, i pel conveni col·lectiu d’àmbit estatal. Per part de l’STEI-i hem instat els organismes competents a fer una legislació que obligui les empreses privades a fer un tipus de contractació amb la participació més decisiva del consell escolar i també hem demanat que hi hagi una borsa d’ocupació de places per al professorat dels centres sostinguts amb fons públics amb els criteris d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Amb la mobilització que fan els treballadors de l’escola concertada s’obre també el debat del que podem fer per a la defensa de l’escola pública. L’STEI-i ha treballat de valent en la defensa i la millora de l’ensenyament públic. Hem aconseguit més professorat de plantilla als centres, més oferta d’ocupació pública als cossos docents, reclamam una millor dotació pressupostària per part del Govern central que corregeixi la gran mancança d’infrastructures que el nostre sistema educatiu pateix, més formació per al professorat per promoure la innovació educativa i la implicació dels docents als centres... La Intersindical STEI-i  vol aconseguir que l’ensenyament públic sigui una prioritat d’aquest nou Govern, i que aquesta promesa es tradueixi en fets. Us demanarem la vostra participació activa en el disseny de propostes i d’accions per dur endavant allò que entre tots i totes ens proposem. La força del sindicat, com ja sabeu, ve de la unió de tots els treballadors i treballadores, siguin del sector que siguin.

 
 
     
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML