Inici arrow Informació general arrow El Govern aprova retallades dràstiques que violen acords entre l’Administració i els sindicats
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
El Govern aprova retallades dràstiques que violen acords entre l’Administració i els sindicats PDF Imprimir Trametre

Al BOIB de dia 1 de juny de 2012 es publica el Decret Llei 5/2012, que concreta algunes de les retallades anunciades pel Consell de Govern del dia 30 d’abril.

Aquestes mesures suposen la retallada més dràstica de la història recent contra els serveis públics i el personal que els presta. En concret, violen diversos acords i convenis entre l’Administració i els representants del personal.

La Intersindical STEI-i lluitarà en tots els fronts contra aquestes mesures. Els serveis jurídics del sindicat estan estudiant quines mesures legals es poden emprendre contra aquestes noves retallades que violen la legalitat vigent, pactes i convenis entre l’Administració i els sindicats. Així mateix, l’STEI-i demana la col·laboració del personal i de la ciutadania afectada per aquestes retallades per lluitar-hi en contra en tots els àmbits. Pel que fa a l’àmbit educatiu, l’STEI-i sol·licitarà que es convoqui d’urgència la Mesa Sectorial d’Ensenyament perquè l’Administració expliqui les mesures i convida tothom a participar a l’assemblea que es farà el dia 5 de juny a l’IES Marratxí a les 18 hores.

L'STEI-i critica el cinisme i la manca de transparència de l’Administració pel que fa a la relació amb els representants legals dels treballadors. Moltes de les mesures que es prenen no han estat ni comunicades als òrgans de representació del personal.

La major part de les mesures es decreten fins al 31 de desembre de 2013. Quant a l’àmbit laboral dels serveis generals i del sector públic, aquestes són algunes de les mesures més destacades:

Àmbit MesuraAclariments
Entrada en vigor
General La jornada de treball passa a ser de 37,5 hores El Consell de Govern determinarà els horaris general i especial de cada col·lectiu a proposta dels consellers i prèvia negociació 1 de juliol de 2012
General Se suspèn el complement econòmic en cas de baixa per contingències comunes Això implica no cobrar res els tres primers dies; el 60%, entre el 4r i el 20è; i el 75%, a partir del 21è. Afecta també la gent que actualment està de baixa, amb efectes a partir de l’entrada en vigor de la mesura.Això no afecta els 3 dies d'indisposició, que s'han de justificar.
1 de juny de 2012
General Se suspèn el fons social Excepte les ajudes per a fills menors de 18 anys i les d’atenció a familiars amb discapacitat. Tot el que ja està sol·licitat, no se suspèn. 1 de juny de 2012
General Se suspèn la prolongació del servei actiu Excepcions: si no s’ha complert el període mínim de cotització per causar dret de jubilació. Les autoritzacions en vigor quedaran sense efecte quan es compleixi un any des de la darrera pròrroga. Només es podran prorrogar si encara no s’ha complert el període mínim. 1 de juny de 2012
General Se suspenen els dies addicionals de vacances vinculats als anys de serveis prestats   1 de gener de 2013
General Se suspenen els dies addicionals per assumptes propis Tothom queda amb 6 moscosos 1 de gener de 2013
Serveis Generals La jornada de treball passa a ser de 37,5 hores Els registres tendran obert els dimecres horabaixa. Es modificarà la RLT per adaptar l’horari a aquesta circumstància. Hi ha la possibilitat que això s’estengui als caps de secretaria d’IES. Hi pot haver modificacions en el cas dels ordenances dels centres educatius.  
Serveis Generals Reducció voluntària de fins a un màxim d’1/3 de jornada Sense que es necessiti argumentar causa justificada. Subjecte a les necessitats del servei 1 de juny
Serveis Generals Se suspenen la carrera professional i les quanties derivades de l’homogeneïtzació dels específics   Continua la suspensió
Serveis Generals S’estableix l’excedència voluntària especial Durada d’entre sis mesos i tres anys. Dret de reserva del lloc i còmput del temps a efectes de triennis i grau. Subjecte a les necessitats del servei. 1 de juny
Serveis Generals Llicència especial per a assumptes propis Durada màxima de sis mesos anuals. Dret de reserva del lloc i còmput del temps a efectes de triennis i grau. Subjecte a les necessitats del servei. 1 de juny
Sector Públic Límits retributius Les retribucions al sector públic no podran superar les de les categories equivalents del personal funcionari i laboral 1 de juny
Sector Públic S’ha d’aprovar una RLT dels ens del sector públic   Abans de 31 de desembre
Ens. Públic Se suspenen els complements de funció tutorial i cap de departament   1 de juny
Ens. Públic
Se suspèn el reconeixement de sexennis 1 de juny
Ens. Públic Es limita l’extensió dels nomenaments del personal interí fins al 30 de juny   Curs que ve
Ens. Públic Derivacions de l’horari de 37,5 hores Infantil i primària, 25 hores lectives; equips d’atenció primerenca i orientació psicopedagògica, 25 hores d’atenció a l’alumnat; formació professional, adults, secundària i primària a instituts, 20 hores lectives Curs que ve
Ens. Públic S’incrementen les ràtios Es pot ampliar un 20% el nombre d’alumnes per aula Curs que ve
Ens. Públic S’elaboraran relacions de llocs de treball Fins que no s’hagin aprovat, no es pot aprovar ni executar cap oferta pública Abans de final de 2012
Ens. Concertat Se suspèn l’acord de 2008 S’atura l’analogia salarial, el complement de formació i antiguitat, el calendari de pagament de la paga de 25 anys 1 de juny de 2012
Ens. Concertat No hi haurà substitucions els mesos de juliol i agost La Conselleria no abonarà les quotes relatives a aquestes substitucions Curs que ve
Ens. Concertat No se substituirà ningú fins a les dues setmanes La Conselleria no abonarà les quotes de les substitucions fins al desè dia lectiu en què falti el titular 1 de juny
Sanitat Es redueixen les quanties de la carrera professional en un 32% i se suspenen els trams pendents   

 

1 de juny

 

Sanitat S’ha d’aprovar la plantilla orgànica de l’Ib-salut i els ens que en depenen Fins que no s’hagi aprovat, no es pot aprovar cap oferta pública Abans de final de 2012
Sanitat Hi haurà d’haver dotació econòmica per nomenar personal eventual o de substitució  

 

1 de gener de 2013
 
 
     
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML