Inici arrow Ensenyament Públic arrow Manifest en defensa del sistema educactiu de les Illes Balears
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
Manifest en defensa del sistema educactiu de les Illes Balears PDF Imprimir Trametre
Les entitats més representatives de la Comunitat Educativa de les Illes Balears, des de la Federació Autònoma d'Associacions d'Estudiants (FADAE), les Federacions d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (COAPA i FAPA Mallorca) i les organitzacions sindicals (STEI-i, FETE-UGT i FE-CCOO) veim amb indignació com des del Govern de les Illes Balears es segueix retallant l'Educació i abocant a la nostra societat al fracàs educatiu i social.

Les darreres retallades anunciades al Pla d'Equilibri Econòmic del Govern de les Illes Balears, ens conduiran al més gran desequilibri educatiu i social de l'història recent de les nostres Illes. Queda molt lluny l'objectiu de reduir les taxes d'abandonament escolar i de fracàs escolar a les Illes Balears i les “autopistes de l'Educació” promeses pel President José Ramón Bauzá.

Les retallades del Pla d'Equilibri Econòmic es concreten en les següents:

  • L'augment de ràtios a les aules, fins a 30 a Educació Primària i fins a 36 a Secundària, dificulten l'atenció individualitzada a l'alumnat, incrementen la càrrega de feina dels docents i perjudiquen les expectatives dels alumnes que necessiten de més atenció.

  • La no cobertura de les baixes laborals de menys de 30 dies perjudiquen a l'alumnat que no disposarà de substitut/a per continuar amb el currículum i acabar el temari a final de curs amb l'aprofitament necessari.

  • La supressió d'ajudes i subvencions a entitats i la cancel·lació dels programes de Prevenció i Intervenció Socioescolar i dels Cursos d'Aprenentatge Professional Inicial, tanquen les vies de recuperació d'alumnat que acabarà en abandonament escolar.

  • Sota l'eufemisme de “Reordenació dels Centres de Formació del Professorat. CEPs (Centres d’Ensenyament del Professorat), EOEP (Equips d’Orientació Educativa i psicopedagògica), EAP (Equips d’Atenció psicopedagògica i Camps d’Aprenentatge”s'hi amagal'eliminació de personal d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i d'especial suport educatiu i de cursos de formació del professorat.

  • Les retallades en el sou dels docents, així com l'increment d'hores lectives fomenta el desànim i perjudica la capacitat dels docents d'exercir en les millors condicions la seva tasca docent.

  • L'eliminació del Consell de la Juventut, l'increment de les taxes universitàries i la reducció de les beques d'estudi.

Aquestes retallades, afegides a les que s'han produït aquests darrers mesos com la supressió de professorat d'atenció a la diversitat, de programes de reforç educatiu i d'acolliment lingüístic i cultural per a la població nouvinguda; d'inversions en la construcció i reforma d'infraestructures educatives; el retall de les dotacions econòmiques de funcionament dels centres educatius; l'eliminació i manca de places de Cicles Formatius, escoles d'idiomes i escoles d'adults; la desaparició d'activitats i serveis complementaris (escoles matineres, menjadors escolars, transport escolar, activitats extraescolars); els retalls pressupostaris a la Universitat, de programes d'innovació i investigació; retallades i supressió d'ajudes i beques de menjador, reutilització de llibres de text, i un llarg etcètera, comprometen la viabilitat de l'Educació de QUALITAT i EQUITATIVA que defensam.

Per tot això, emplaçam a tota la Comunitat Educativa, personal docent i no docent, famílies i alumnat, i a tota la Societat a defensar una Educació de qualitat per les nostres filles i fills.

Peu

 
 
     
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML