Inici arrow Sanitat arrow Procediment a seguir per sol·licitar el complement d'I.T.
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI en imatges
L´STEI en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
Procediment a seguir per sol·licitar el complement d'I.T. PDF Imprimir Trametre

Com ja us vàrem informar, durant l’any 2012 el personal estatutari que estigui en situació d’incapacitat transitòria  per malaltia comuna o accident no laboral, no percebrà el 100% de la nòmina ja que s’ha suspès l’aplicació  del complement d’acció social per aquest supòsit.

Hi ha una sèrie d’excepcions (processos que requereixen intervenció quirúrgica o hospitalització, processos oncològics, processos neurològics o psiquiàtrics greus, malalties sistèmiques o cardiològiques, processos infecto-contagiosos que suposin un perill per als pacients i per la resta de personal, infeccions nosocomials)  en què sí es complementaran les retribucions, sempre que el/la treballador/a  ho sol·liciti.

En aquests casos el/la treballador/a ha de seguir el procediment següent:

  1. Presentar una sol·licitud, model estàndard, dirigida al seu gerent o al secretari general de l’Ib-salut en cas del personal dels serveis centrals, i registrar-la al servei de recursos humans de la seva gerència.
  2. Adjuntar-hi una fotocòpia de l’informe de baixa i original o fotocopia de la documentació que acrediti que el treballador pateix una malaltia inclosa en algun dels supòsits que permeten el complement d’I.T. Aquest document ha d’esser emès pel metge de família o per l’especialista que ha donat la baixa.
  3. Aquesta documentació ha de presentar-se dins un sobre tancat i grapada al seu exterior la sol·licitud.
Es recomana presentar la sol·licitud així i l’informe de baixa, en el termini més breu possible. El/la treballador/a que es trobi, en el moment de la publicació de la instrucció, en situació d’incapacitat laboral temporal per malaltia comuna o accident no laboral, i que desitgi sol·licitar la percepció del complement, també ha de presentar la sol·licitud i la documentació
 
 
     
Advertisement
Advertisement
Advertisement
NO VOLEM PAGAR PER ANAR A FER FEINA!
Voleu pagar per anar a fer feina?
 
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML