Inici arrow Secretariat de la dona arrow Reivindicacions
AugmentarReduirDesfer
 
 
 
 
 
 
Sectors
Informació general
Ensenyament Públic
Ensenyament Privat
Ensenyament 0 - 3
Universitat
Adm. autonòmica
Administració Local
Sanitat
Transport ferroviari
Eleccions sindicals
Informa't
Calendaris
Normalització lingüística
Premsa
Secretariat de la dona
Consells Escolars
Moviments Socials
Solidaritat i cooperació
Publicacions
Enllaços
Formació
CIVE
Ofertes de Treball
Mobilitat i sostenibilitat
L´STEI-i en imatges
L´STEI-i en vídeo
Salut laboral
Internacional
 
La igualtat de gènere amenaçada pels retalls segons la OCDE PDF

LA IGUALTAT DE GÈNERE AMENAÇADA PELS RETALLS  

La OCDE, organisme  integrat pels 34 països més desenvolupats del món, manifesta  en un informe, el perill que presenta la igualtat de gènere a l’estat espanyol després dels avanços dels darrers anys.Els motius podrien resumir-se així:

1.- Els retalls en el sector públic amb disminució dels sous, desaparició d’avantatges socials, acomiadaments i congelació de les contractacions, afecta principalment a les dones ja que aquest, és un sector fortament feminitzat.

2.- Els retalls en prestacions familiars per dependència, també afecta les dones ja que, bàsicament, són aquestes les que desenvolupen les tasques de cura.

3.- Diàriament, les dones utilitzen 100 minuts més del seu temps que els homes, pel treball no remunerat. Una reducció de les ajudes i prestacions i la manca d’oportunitats de feina, poden augmentar el treball no remunerat de les dones.

4.- Malgrat l’elevat nivell educatiu de les dones, no es tradueix en millores en el lloc de feina. Per exemple, les autònomes a Espanya, cobren un 36% manco que els homes en la mateixa situació.

 La bretxa salarial (diferència de sou per la mateixa feina entre dones i homes), havia minvat molt els darrers anys a l’estat espanyol, per això i pels motius abans esmentats, aquest organisme internacional demana que no se torni enrere i que se vigili l’impacte  de gènere motivat per la crisi.

 Secretaria de la dona
 
Nou atac a la igualtat de gènere a la LOMCE PDF

NOU ATAC A LA IGUALTAT  DE GÈNERE EN LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

 

L'Organització de Dones de l’STEI  declara la seva indignació davant l'esborrany de la LOMCE presentat pel Ministre d'Educació i mostra el seu rebuig a aquest esborrany atenent als següents punts.

• No respecta les diferents sentències del Tribunal Suprem publicades en 2008 i en 2012, que recullen la justificació legal de retirar la subvenció pública a centres concertats que separen per raó de sexe per incomplir “l'article 84 sobre admissió d'alumnes que la prohibeix expressament l(…)”. Afegint a més, que “aquesta impossibilitat d'obtenir concerts(…)tampoc pertorba cap dret constitucional dels pares que conserven el dret de lliure elecció de centre i el dels titulars de la creació de centres amb ideari o caràcter propi de la llei 2/2006”.L'esborrany modifica l'article 84.3 de la LLOI sobre admissió d'alumnat en centres públics i privats concertats en introduir la consideració que” no constitueix discriminació l'admissió d'alumnes o l'organització diferenciada per sexes”. Amb la qual cosa s'esbiaixa la normativa que no permetia donar subvencions públiques a centres que impedissin l'accés adduint el sexe com a causa per no ser admès.


• Atempta contra l'article 14 de la Constitució: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “com ja es va denunciar en 2008 i a l'agost de 2012.


• Incompleix amb la llei d'Igualtat, que en el seu TÍTOL II sobre Polítiques públiques per a la igualtat, CAP I, Art 14. C ,1 obliga a “La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.” .L'esborrany està redactat utilitzant un llenguatge sexista i excloent que invisibiliza a la dona com a alumna; en la seva faceta professional, bé com a docent, be exercint els càrrecs de direcció, i quant a la seva responsabilitat en la presa de decisions com a mare o tutora de l'alumnat. Passa per alt les dades que mostren que el 67% de les plantilles educatives són dones.

• Fa desaparèixer la matèria Educació per a la Ciutadania, que de forma específica integrava dins dels seus nuclis temàtics fonamentals la Igualtat efectiva entre homes i dones, així com també desapareix Educació Ètico-Cívica com a troncal i per tant obligatori el seu estudi, quedant eliminades o reduïdes del currículum obert de primària i secundària les úniques matèries que de forma directa introduïen aquesta temàtica i que responia al principi de fomentar des de l'àmbit educatiu la Igualtat efectiva entre homes i dones, i eliminar en el procés de socialització primerenca la xacra de la violència de gènere.
L’ Organització de Dones de l’STEI Intersindical entén que l'esborrany de la LOMCE minva considerablement els actuals principis coeducadors, en considerar no discriminatòria la segregació per sexe de l'alumnat, en legitimar la subvenció pública a centres que segreguen, en eliminar del currículum obert l'eix temàtic de la igualtat entre homes i dones, present actualment en la matèria Educació per a la Ciutadania i en Educació Ètic Cívica i en incomplir la llei d'igualtat redactant la LOMCE en un llenguatge sexista. En conseqüència exigim al Ministre d'Educació:
• La retirada de l'esborrany proposat com LOMCE.


• Que es retiri la subvenció als centres que segreguen per raó de gènere seguint el dictamen del Tribunal Suprem.


• Que es compleixi la Llei d'Igualtat en redactar qualsevol llei amb un llenguatge inclusiu i siguin eliminats tots els termes i girs lingüístics que introdueixen discriminació de gènere.


• Què la Igualtat entre dones i homes sigui contemplada de manera explícita dins del currículum de primària i secundària, a més de considerar-se de forma trasversal.

Secretaria de la dona de l’STEI intersindical

 
23 setembre, dia contra l'explotació sexual i tracta de dones, nines i nins. PDF
23 de setembre, dia contra l’explotació sexual i tràfic de dones, nines i nins. En 1999 la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones, en coordinació amb la 23 de setembreConferència de Dones que va tenir lloc en Dhaka, Bangladesh, van instaurar el 23 de setembre com El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins. Malgrat les directrius europees i als intents, més o menys tímids, dels països per implementar mesures que tallin d'arrel la fragant violació dels drets humans que suposa traficar i lucrar-se a costa de l'explotació sexual de les persones, avui, hem de seguir denunciant que, lluny d'extingir-se, la tracta segueix sent un problema de primer ordre, encara que socialment no està ben visibilitzada, la qual cosa implica que la societat ho percep com alguna cosa llunyana i puntual. No obstant això, en tots els països del món tenen lloc operacions de xarxes mafioses que mouen grans fortunes procedents de la tracta o dels internacionals mercats del sexe.
Segons dades de Nacions Unides, prop de 70.000 dones a l'any són víctimes de la tracta amb finalitats d'explotació sexual. Espanya és un dels països que figura entre els primers llocs de trànsit i destinació de les xarxes de tracta.

La tracta és el mitjà a través del qual es proveeix de dones, nines i nins  al mercat del sexe i de la prostitució; gairebé el 90% dels casos víctimes de tracta té per fi l'explotació sexual femenina.

Segons la definició del Protocol de Palerm la tracta de persones és: "la captació, el transport, el trasllat, l'acolliment o la recepció de persones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l'engany, a l'abús de poder o d'una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d'una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb finalitats d'explotació. L'explotació inclou com a mínim, la derivada de la prostitució i d'altres formes d'explotació sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o pràctiques similars, servitud i extracció d'òrgans".
El Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de Dones, nins i nines, té com a objectiu contribuir a la presa de consciència per part dels governs, i de la societat civil, sobre les causes i conseqüències de la tracta, amb la finalitat de posar tots els mitjans necessaris per a la seva detecció i eradicació.
Si els avanços en la lluita contra la tracta i en la protecció a les seves víctimes s'han considerat sempre com a avanços molt lents i insuficients, és possible que ara, davant les polítiques que està aplicant el govern espanyol i la major part dels governs europeus, que el seu objectiu és reduir el dèficit sobre de tot i complaure als mercats, aquesta lluita quedi relegada com estan quedant relegats i reduïts els drets universals a l'educació i a la sanitat, els drets laborals i socials.
L'Organització de Dones de l’STEI intersindical, en El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nins i Nines, exigeix al Govern de l'Estat espanyol que compleixi amb el seu compromís de lluita contra la tracta, que no ajorni les seves obligacions, derivades del dret internacional, regional i estatal. Que no anteposi les polítiques de retallades pressupostàries a la defensa dels drets humans i a la salvaguarda de la integritat física de les víctimes de tracta, les condicions de les quals són degradants i s'assemblen a condicions modernes d'esclavitud. Exigim voluntat política per acabar amb aquest delicte.

Protocol per prevenir, reprimir i sancionar la tracta de persones, especialment dones, nines i nins, que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional (New York 2000)
 
L'STEI demana a l'Institut de la dona que el Govern aboni el 100% en malalties de maternitat PDF

Des de la Secretaria de la dona del sindicat STEI, s'ha presentat una petició a l'Institut de la dona enregistrada el dia 7 de setembre en el sentit de demanar  l'abonament del 100% en els casos de baixa per d'embaràs de risc , risc per a l'embaràs i demés malalties derivades de la maternitat.

El Decret LLei de 31 d'agost, article 7, no contempla aquestes causes i això suposa que les dones que estiguin de baixa per aquests motius, veuran minvat el seu sou.

La Llei d'Igualtat especifica clarament que la maternitat no pot suposar en cap cas un motiu de discriminació i amb aquesta actuació ho seria.

Des de l'STEI es faran totes les accions necessàries per evitar aquesta discriminació.

 

 
Secretatia de la dona considera inadmissibles les declaracions del ministre d'Educació. PDF
Article complet...
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 Següent > Final >>

Resultats 1 - 9 de 24
 
     
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
STEI-i en Facebook
W3C CSS W3C XHTML