Accessibilitat
stei-i.org adopta els principals estàndars del Web Accessibility Initiative (WAI) per fer més accessible el nostre web a totes les persones, amb la qual cosa es garanteix l'accés total a la informació.

Agraïrem els vostres suggeriments per a millorar la nostra pàgina web.