Discurs de l'STEI llegit a la manifestació del 19 de juliol.
Discurs