Carta de l'Intergrup (Parlament Europeu) al President Sr. José Ramón Bauzá
Parlament Europeu