La inspecció educativa: si el fill del baríton desafina, el president fa galls
Diari de Balears