No retallis la teva salut

El dia 28 d’abril, és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. Us presentam un decàleg de prevenció.

/cat/images/stories/Sanitat/salutlaboral.JPG