Oposicions docents 2011

>> Accés al tràmit <<

Termini de presentació de sol·licituds: de 30 de març a 18 d'abril, ambdós inclosos

 CALENDARI
29 de març Publicació de l’anunci al BOE
29 de març Publicació de la  Resolució al BOIB
30 de març - 18 d'abril Termini de presentació de sol·licituds
6 d'abril, a les 10h
Sorteig de la  lletra per als membres dels tribunals
13 de maig Llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos (Reclamacions del 14 al 20 de maig, ambdós inclosos)
2a quinzena de maig Publicació dels tribunals provisionals
27 de maig Resolució de reclamacions i llistes definitives d'admesos i exclosos i llista de pendents de la prova de castellà per estrangers
31de maig Prova de castellà per a estrangers
1 de juny Llista d'aptes i no aptes de castellà per a estrangers
1a quinzena de juny Publicació dels tribunals definitius, distribució d'aspirants, llocs d'actuació i convocatòria a l’acte de presentació
21 de juny
Data límit per a que els tribunals publiquin els criteris generals de valoració de la fase d'oposició
28 de juny Inici de l'oposició i acte de presentació i primera prova
22 de juliol Data límit per acabar el concurs oposició
28 de juliol Publicació de la llista única d’aprovats al BOIB

Tribunals