Llei 42/2010 de 30 de desembre, mesures front al tabaquisme.

/cat/images/stories/Cartell%20nova%20Llei%20Tabac%20(JPG).GIF

Llei 42/2010 de 30 de desembre.

 mesures front al tabaquisme.