Acord 01/2010 sobre el document presentat per l'STEI-i del pla d'igualtat entre homes i dones.
Acord