Informe 1/2010 sobre el sistema educatiu a l'illa de Mallorca, Curs 2007/2008

El CEM, reunit en sessió plenària dia 9 de febrer de 2010, ha aprovat l’Informe 1/2010  sobre el sistema educatiu a l'illa de Mallorca, curs 2007-2008 , per unanimitat dels assistents amb dret a veu i vot presents en el moment de la votació.

Fotos