Temaris oposicions. Cossos docents

Pròrroga dels temaris

Ordre ESD/17/2009, de 13 de gener, que regula els temaris que han de regir en el procediment d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 13 de maig, d'educació.

Temaris