Quotes afiliació
/cat/images/stories/General/banner%20quotes.gif

Les quotes al llarg de l'any són dues semestrals que es cobren per endavant els mesos de gener i juliol.

Les quotes vigents són les següents:

  • Sous nets superiors a 1.000€/mes: 43€ semestrals
  • Sous nets inferiors a 1.000€/mes: 22€ semestrals
  • Atur, jubilats: 11€ semestrals

Notes

  1. En el moment de l'afiliació  es cobrarà la quota que correspongui.
  2. Degut a la necessitat de la signatura original per la domiciliació bancària, no s'accepten les afiliacions per fax.
  3. No es donarà d'alta cap afiliació mentre no figurin les dades bancàries.
  4. Tota persona afiliada que ho desitgi rebrà els estatuts del sindicat.